Спільний спогад

Спільний спогад / акт пам’ятання – результат дослідження історії помешкання в будинку Галлетів на вул. Княжій 16 у Львові, що відбулось в рамках MoFu 360/365. Помешкання донесло до наших часів сліди автентичного побуту первинних власників – єврейської родини, що загинула в Ґетто.

Модернізм для майбутнього 360/365 (MoFu) – міжнарожний проект спрямований на (пере)осмислення модерністичного спадку через мистецтво та дослідження аудиторії. Проект реалізований за підтримки інституту стратегії Культури.

Фото: Назарій пархомик

Спільний спогад

ЗМІНИ ФОРМ ЛЮДСЬКОГО СВІТОСТОСУНКУ ВИРАЖЕНІ В ПРОСТОРОВИХ ВИМІРАХ ІСНУВАННЯ – АРХІТЕКТУРІ ТА ПРОДИКТОВАНИХ НЕЮ ЕЛЕМЕНТАХ. РОБОТА З АРТЕФАКТАМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ДОЗВОЛЯЄ ОСЯГНУТИ, ЩО САМЕ МОЖУТЬ ОЗНАЧАТИ ПРЕДМЕТИ ПЕРЕТВОРЕНІ НА ІСТОРИЧНІ ОБ’ЄКТИ, ЯКЩО МИ ЇХ РОЗГЛЯДАЄМО ЯК СИМПТОМИ МИНУЛОГО. Й ЗРЕШТОЮ ДОЗВОЛЯТЬ НАМ КРАЩЕ ЗРОЗУМІТИ ТЕПЕРІШНЄ.ЦЕ ШЛЯХ ДО РЕКОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО САМОСТОСУНКУ СЬОГОДНІ.

В МАТЕРІАЛЬНОМУ ВТІЛЕННІ ПРОЕКТУ ВИСВІТЛЕНО ДІАЛОГ ДЕТАЛЕЙ. ДЕТАЛЕЙ, ПРОДИКТОВАНИХ СТИЛІСТИКОЮ ЧАСУ, ТИХ ЩО БУЛИ ЩОДЕННОЮ ВІЗУАЛЬНОЮ РУТИНОЮ ГОСПОДАРІВ. ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ СТАН, ДО ЯКОГО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ЦЕЙ ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД МАЄ СТВОРИТИ ДИСКУС, ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗАЧАРУВАННЯ ПРИСУТНІСТЮ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА МЕТАФІЗИЧНОГО. ЦЕЙ ПІДХІД МЕНІ ІМПОНУЄ ВІДПОВІДНІСТЮ ЄВРЕЙСЬКОМУ СВІТОСПРИЙНЯТТЮ, У ЯКОМУ ПРОТЯГОМ БАГАТЬОХ СТОЛІТЬ ЕСТЕТИЧНЕ ПЕРЕЖИВАННЯ БУЛО НЕВІД'ЄМНОЮ СКЛАДОВОЮ РЕЛІГІЙНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ. ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД ДОПОМАГАЄ ВІДНОВИТИ ПРОСТОРОВИЙ І ТІЛЕСНИЙ ВИМІР ІСНУВАННЯ. СТВОРЕНА ІНСТАЛЯЦІЯ Є ЗВЕРНЕННЯМ ДО СТАРОВИННОГО МИСТЕЦТВА «РЕЙЗЕЛЕ» – НА ІДИШ «ТРОЯНДОЧКА». ТА НЕ В ДОСЛІВНОМУ ВІДТВОРЕННІ ТЕХНІКИ ВИРІЗКИ ПАПЕРУ, А СМИСЛОВОГО ВІДБОРУ КОМПОЗИЦІЇ, ЩО ОПРИЯВНЮЄ НАЙВАГОМІШІ СИМВОЛИ ФІЗИЧНО ПЕРЕПЛЕТЕНІ МІЖ СОБОЮ. САМ ПО СОБІ ПАПІР Є НЕ ЛИШЕ ДОКУМЕНТОМ, НА ЯКОМУ ЗАСВІДЧУЮТЬ НАРОДЖЕННЯ ТА СМЕРТЬ. В ЄВРЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ТВОРИ З ПАПЕРУ БУЛИ ОБЕРЕГАМИ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ І ШЛЮБУ. КОМПОЗИЦІЇ З ПАПЕРУ РОЗМІЩЕНІ У ВІКНІ – СИМВОЛИ ОСНОВНИХ РЕЛІГІЙНИХ СВЯТ. ДЕЯКІ ОБРЯДОВІ КОМПОЗИЦІЇ СТВОРЮВАЛИ ЖІНКИ, ТА, ГОЛОВНИМ ЧИНОМ, ЧОЛОВІКИ АБО ЮНАКИ – УЧНІ РЕЛІГІЙНИХ ШКІЛ (ЄШИВ), НЕРІДКО ПІД ЧАС ПЕРЕРВИ МІЖ ВИВЧЕННЯМ СВЯЩЕННИХ КНИГ – РОБОТА НАД ПРОРІЗНОЮ КАРТИНОЮ ДОЗВОЛЯЛА ПОДУМАТИ НАД ЗМІСТОМ САКРАЛЬНИХ ТЕКСТІВ.

САМЕ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАПЕРУ ЗНЯТО ВІДБИТКИ, ФОРМУВАНО ПОСМЕРТНІ МАСКИ НАШАРОВАНОЇ ЕНЕРГІЇ З МАТЕРІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ. ІНСТАЛЯЦІЯ СТАЄ НАКОПИЧЕННЯМ РІЗНИХ МИНУЛИХ СВІТІВ ТА ЇХНІХ АРТЕФАКТІВ У ЦАРИНІ ОДНОЧАСНОСТІ.

ЗА ПРИПУЩЕННЯМИ ЗАЛУЧЕНИХ МЕШКАНЦІВ МОДЕРНІСТИЧНОЇ ЗАБУДОВИ І ВІДТВОРЕНО УТРАЧЕНІ МОТИВИ, ДЕТАЛІ З ПОМЕШКАННЯ НА КНЯЖІЙ 16 ТА РЕШТИ БУДИНКУ. САМЕ АСОЦІАТИВНИЙ РЯД СФОРМОВАНИЙ ДЯКУЮЧИ ЗАЛУЧЕННЮ ОТОЧУЮЧИХ ВІДОБРАЖАЄ ЗМІНИ В ЧАСІ ФОРМ ЛЮДСЬКОГО СВІТОСТОСУНКУ. ЧАС Є ПЕРВІСНИМ ВИМІРОМ БУДЬ-ЯКОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРЕДУСІМ ТОМУ, ЩО ВІН ПОТРІБЕН ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ДІЙ, ЗА ДОПОМОГИ ЯКИХ ВИЗНАЧАЮТЬ СТОСУНОК МІЖ ЛЮДЬМИ ТА СВІТОМ. СФОРМОВАНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ РЯД В МЕЖАХ РОЗУМІННЯ МОДЕРНІЗМУ ТА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ МОЖЕ СТАТИ КРОКОМ ДО ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ.

Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад

З-го червня 2021 року були презентовані результати локальної резиденції Модернізм для Майбутнього 360/365 у камениці Галлетів. Робота проходила у цілому помешканні, створювались інсталяції з предметів побуту та імплементованих в інтер’єр паперових рельєфних відбитків. Для публічної презентації було відкрито доступ лише в одну кімнату, де було змонтовано основну інсталяцію. Паперова композиція відтворює мотив традиційного Мізраху (декоративне панно вирізане з паперу на стіні в синагозі чи приватному домі, що звернена в сторону Храмової гори в Єрусалимі). Розміщення об’єкту не випадкове: саме на місці інсталяції в минулому був вхід до ще одної кімнати та тераси – втраченої частини дому, що виходить в сторону гори Високий Замок. Презентація проекту на Княжій 16, зокрема інсталяції стала продовженням дискусу, що розвинувся під час самої резиденції при роботі з мешканцями модерністичної забудови Львова. Живе обговорення мистецької та дослідницької складової резиденції створило відчуття початку нового етапу життя проекту, а не його завершення.

Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад
Спільний спогад

До проекту було залучено 19 осіб віком від 4 до 89 років.

Особлива подяка пані Кларі та пану Тадеушу за сердечний прийом та підтримку проекту.

Спільний спогад

До презентації проекту створеного в рамках міжнародної програми Модернізм для майбутнього 360/365 було видано екземпляр альбому, що висвітлював робочий процес у деталях. Обкладинка була виконана мною вручну в єдиному екземплярі в техніці сліпого друку лінориту. Рельєф відображає розміщення будинку Галлетів з проекту Тадеуша Врубеля. Альбом був презентований на Княжій 16. До виставки в Каунасі готую розширений англомовний варіант, що вміщатиме й детальніші інтерв'ю і матеріали експозиції у Львові.

Спільний спогад
Спільний спогад