02. 01. 2019

"Lost presence" project presented in Ukrainian Institute of Modern Art

"Lost presence" project presented in Ukrainian Institute of Modern Art

INSTALATION "LOST PRESENCE" WAS REPRESENTED AT THE EXHIBITION "CONTEMPORARY UKRAINIAN GRAPHICS at the turn of the XX/XXI Century" IN THE UKRAINIAN INSTITUTE OF MODERN ART, CHICAGO (USA).

The project represents three generations of artists from major graphic centers - Kyiv, Lviv and Kharkiv.
Curator of the exhibition Ekaterina Pidgaina.

The exhibition featured works of Ukrainian graphics:
Oleksandr Aksinin, Konstantin Antyukhin, Kateryna Bruievych, Alice Gots, Valeriy Demianyshyn, Oleg Denysenko, Sergiy Ivanov), Konstantin Kalynovych, Irina Kalenyk, Yaroslav Kachmar, Taras Kobliuk, Oleksiy Koval, Kravec Vitalik, Michail Krasnyk, Olena Kudinova, Olya Kuzyura, Vitaliy Kulikov, Pavel Makov, Nataliya Mironenko, Bogdan Pylypushko, Roman Romanyshyn, Nina Savenko, Yuriy Savter, Serhiy Savchenko, Vasyl Savchenko, Bohdan Soroka, Oksana Stariychuk, Anna Khodkova, Sergiy Hrapov, Yuriy Charyshnikov, Albina Yaloza, Kristina Yarosh.


EXPOSITION ran FROM 12 OCTOBER TO 16 DECEMBER 2018.

DETAILS of THE PROJECT:

voiceofamerica

artukraine

chicago

chernozem

"Lost presence" project presented in Ukrainian Institute of Modern Art
"Lost presence" project presented in Ukrainian Institute of Modern Art
"Lost presence" project presented in Ukrainian Institute of Modern Art
"Lost presence" project presented in Ukrainian Institute of Modern Art
"Lost presence" project presented in Ukrainian Institute of Modern Art
"Lost presence" project presented in Ukrainian Institute of Modern Art